Bedrijfs - en ondernemersadvies

  • reorganisaties en herstructureringen

  • opvolging in familiebedrijven

  • begeleiding bij overnames