Fiscaal advies


  • Advies verstrekken en begeleiding inzake alle belastingaangelegenheden

  • Belastingplichtigen bijstaan en vertegenwoordigen in het nakomen van al hun fiscale verplichtingen

  • Personenbelasting, rechtspersonenbelasting, vennootschapsbelasting

  • Belasting van niet-inwoners (vennootschappen en natuurlijke personen)